EPU eSąd wnioski egzekucyjneKancelaria obsługuje wnioski złożone w e-Sądzie - EPU.

W toku sądowego postępowania egzekucyjnego komornik korzysta z elektronicznego (szybkiego) zapytania o dane majątkowe dłużników w:

 

Komornicze elektroniczne zapytania do ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rejestr Zastawów Sądowych - Rejestr Zastawów

Kataster Powiat Wrocławski - Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu

Kataster powiatu oleśnickiego

 

- Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Powiatu Oleśnickiego - zapytania o nieruchomości dłużników (kataster).

 

 

 

 OGNIVO - zapytania o rachunki bankowe dłużników- OGNIVO - zapytania o rachunki bankowe dłużników

 

Centralna Ewidencja Pojazdów dla komorników

 

- CEPiK - zapytania o pojazdy dłużników