Wnioski do Komornika Sądowego

Wnioski egzekucyjne należy składać w kancelarii w formie pisemnej.

 

Rozpoczęcie egzekucji

Do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć tytuł wykonawczy (np. Wyrok Sądu z naniesioną klauzulą wykonalności).

Wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego może być także złożony w e-Sądzie - tylko dla spraw z Nakazem zapłaty wydanym w EPU.

Poniżej zamieszczono przykładowe, edytowalne formularze wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.