Kancelaria Komornicza

Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 15.30

 

Przyjecia stron

Komornik osobiscie przyjmuje strony we wtorki od 10.00 do 14.00

 

Wpłaty

Wpłaty na konto komornika powinny w tytule przelewu być opisane:

  • numerem sprawy (KM ..../..)
  • nazwą nadawcy (imię i nazwisko / nazwa firmy)
  • identyfikatorem numerycznym nadawcy (PESEL / NIP)

 

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii.